Меню Затваряне

Четене на Псалтир с поменаване на имена за живи и покойници

жг

За удобство в богослужението е било установено Псалтирът да бъде разделен на 20 части, наречени катизми. Всяка катизма се състои от 3 части ­ “слави”. “Славата” завършва с думите:

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.

Алилуия, Алилуия, Алилуия, слава Тебе Боже (3 пъти).

Господи, помилуй (3 пъти).

Когато четем Псалтир за поменаване на имена казваме следните молитви: 

Молитва за живи:

“Спаси, Господи, и помилуй всички православии християни, и Божиите раби…  (тук се споменават имената на живите).

Дай им, Господи, душевен мир и телесно здраве, прости им всяко прегрешение, волно и неволно и по техните свети молитви помилуй и мен, окаяния.”

След това казваме:

“Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.”

И продължаваме да четем псалмите на втората “слава”.

След нея вместо за живите четем следната молитва за починали “Упокой, Господи, душите на починалите Твои раби, нашите отци и братя, които са погребани тук и навсякъде, и на   Божиите раби… (тук се поменават имената на покойниците). Дай им, Господи, Твоето Царство и участие в Твоя безкраен блажен живот и прости им всяко волно и неволно прегрешение.”

След третата “слава” отново прочитаме молитвата за живи, като поменаваме съответните имена за здраве. После казваме: “Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.

Св. Боже…; Пресвета Троице…; Отче наш…” и полагащите се тропари и молитви, с които катизмата завършва.

Четене на псалтир за покойници

Още от древност в Православната Църква съществува благочестив обичай да се чете Псалтир за починалия православен християнин, бил той монах или мирянин. Псалми могат да се четат постоянно както до погребението на починалия, така и след това. Особено полезно за душата на покойника е четенето на Псалтира до 40-ия ден след смъртта.

При четенето на Псалтир за покойници се спазва следният ред. Катизмата започва с обичайното начало: “Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог…”

След всяка “слава” казваме три пъти “Алилуия” и “Господи, помилуй” и прочитаме специалната 

Заупокойна молитва

“Помени, Господи, Боже наш, починалия с вяра и надежда за вечен живот Твой раб (споменава се името) и като благ и човеколюбив Бог, Който прощава греховете и унищожава неправдите, прости му и го освободи от всички негови прегрешения, волни и неволни. Избави го от вечните мъки и геенския огън и му  дарувай да получи и да се наслади на Твоите вечни блага, които си приготвил за  обичащите Те. Защото, макар и да съгреши, Той не отстъпи от Тебе, и без да се  съмнява, вярваше в Отца и Сина и Светия Дух ­ в Теб, прославяния в Троица Бог, и до последния си дъх Един Бог в три Лица и три Лица в Един Бог православно изповядваше. Затова бъди милостив към него и вярата му в Теб вмени вместо дела и заедно с Твоите светии като щедър го упокой. Защото няма човек, който да е живял и да не е съгрешил, но само Ти си без никакъв грях, Твоята правда е правда вечна и Ти Единствен си Бог милостив, щедър и човеколюбив и на Теб слава въздаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.”

След катизмата както обикновено се чете “Светии Боже… Просвета Троице… Отче наш”, и съответните за тази катизма тропари и молитва, дадени в Псалтира.

Четене на Псалтир за починал може да извършва всеки благочестив християнин ­ както духовно лице, така и мирянин.