Меню Затваряне

 

“Църквата е мястото, където човекът съработничи с Бога в творенето, където съработничи за своята съдба, за вечното си предназначение. При това Църквата не е само йерархията, както е стигнало до нас това, да използвам тази дума, бюрократично или юридическо, правно или обществено-социално разбиране за Църквата, че тя е само „организацията”, йерархията”. Църквата е много сложна, много богата, много комплексна реалност. Тя е и организъм — тяло Христово и тяло на вярващия народ и впоследствие организация. Тя е и йерархия, но не теокрация”, а Христокрация, Богочовекокрация”.

еп. Атанасий Йевтич