Меню Затваряне
 
 
 
 
“Докато ти за себе си не определиш въпроса за своето синовство, безполезно е да четеш молитвата „Отче наш“. Тази молитва има само един смисъл, когато ти пред Бога стоиш като пред Баща. Но затова трябва да искаш да бъдеш син, да бъдеш дъщеря, в това състояние да се постараеш да възвисиш себе си или в краен случай да питаш Бога за това: „Ще бъдеш ли мой Отец?“ или да Му кажеш: „Направи ме Свой син!”
 
Прот. Алексей Умински