Меню Затваряне

 

 

“Той Самият (Христос) е и Наградата, и Венецът, които ще получим за нашето подвизание. Затова към Него трябва да гледаме и Неговите пътища внимателно да изучаваме. Да се опитваме по възможност и да ги разбираме, за да се научим как да се борим. Защото наградите увенчават с достойнство своите борци. Те, като се стремят към тях, принасят трудове и показват издръжливост съответна на красотата, за която са узнали, че се крие във венците. Но освен това, кой не знае, че след като Сам Той ни изкупи чрез кръвта Си и направи нас Свои, не съществува друг, на когото следва да служим и на когото да се посвещаваме и с тяло, и с душа, и с любов, и с памет, и с енергия на ума. Затова и ап. Павел казва: “Не принадлежите на себе си? Защото сте скъпо купени” (1 Кор. 6:19-20).

Св. Николай Кавасила