Меню Затваряне

“Св. Евхаристия е връхната точка на нашите упования. Тук началото и краят са свързани в едно: възпоменанията на евангелията и пророчествата на Откровението, т.е. пълнотата на Новия Завет. Евхаристията е тайнствено предчувстване, предвкусване на Възкресението, „образ на Възкресението“. Тайнственият живот на вярващите с изграждане на Църквата. Чрез тайнствата и в тях новият живот в Христос се разпространява и дарява върху членовете на Неговото тяло. Чрез тайнствата се удвоява и разкрива Изкуплението. Можем да добавим: в тайнствата се довежда до завършек Въплъщението, истинската среща на човека с Бога в Христос”.

прот. Георги Флоровски