Меню Затваряне

Етикет: Георги Гугов

Свещ. Георги Гугов е преподавател по Патрология в Православната духовна академия „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив. Тематичният обхват на монографията „Учението на човека в духовното творчество на свети Григорий Богослов“, която излезе под печат през 2020 г. разкрива догматично-нравствените измерения в духовното творчество на св. Григорий Богослов. Възгледите за човека на кападокийския светител допълват неговия цялостен продуктивен принос в утвърждаването на православната антропология и учението за богопознанието като определящи предпоставки при формирането на църковното Предание. Свещ. Георги Гугов е автор и на сборниците „Социално-етически възгледи на проф. архимандрит Евтимий”, „Екзарх Стефан I Български” и „Социално-етическите възгледи на патриарх Кирил” от поредицата „Християнска социология”.