Меню Затваряне

Етикет: Димитър Драгнев

Димитър Валентинов Драгнев завършва НГДЕК „Константин Кирил Философ“ с профил „Грецистика“, а през 2013 г. – бакалавърска степен по класическа филология в СУ „Св. Климент Охридски“, като междувременно (януари-юни 2012 г.) специализира в Accademia Vivarium Novum в Рим, Италия. Впоследствие завършва и магистърски степени по българска филология и теория и управление на образованието в МП „Старобългаристика“ и „Образователен мениджмънт“ в същия университет. До февруари 2022 г. е редовен докторант по старогръцка литература в катедра „Класическа филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, отчислен с право на защита. Преподава старогръцки и латински език. Преподавал е старогръцки и латински език в НГДЕК „Константин Кирил Философ“, а от 2018 г. е учител по латински език в 17 СУ „Дамян Груев“ – гр. София. От 2016 г. води извънкласни занимания по латински език в Първа английска езикова гимназия, а от 2017 г. – и в 9. френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“. Създател и организатор на Лятната школа по класически езици, която се провежда всяко лято от 2014 г. насам. Има публикувани преводи от старогръцки и латински език.