Меню Затваряне

Етикет: Иво Братанов

Иво Братанов е завършил е висше образование (магистър) по българска филология (с втора специалност руски език) във Висшия педагогически институт – Шумен (1985 г.); притежава удостоверение за обществена професия „Журналистика“ от Факултета за обществени професии на ВПИ–Шумен (1983 г.). От 1987 г. до 31 август 2023 г. е бил гимназиален учител по български език и литература. През м. юли 2023 г. е избран за доцент по история на новобългарския книжовен език в ШУ „Епископ Константин Преславски“. В ШУ преподава също така съвременен български език и езикова култура. Защитил е докторска дисертация по български език (история на новобългарския книжовен език) в ШУ „Епископ Константин Преславски” през м. юни 2013 г. Член е на Дружеството на филолозите българисти (от 1994 г.), на Съюза на учените в България (от 2000 г.), на Ротари клуб „Русе“ (от 2005 г.) и на Славянското дружество в Русе (от 2011 г.). Съавтор на много сборници, участник в международни и национални симпозиуми и конференции, организирани от СУ „Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ШУ „Епископ Константин Преславски”, РУ „Ангел Кънчев” и ИПКУ–Варна. С много награди, призове ипочетни знаци от научни конференции на няколко университета. В „Християнство.бг“ води рубриката Езикови бележки“. Пълната биографична бележка вижте на неговата страница (тук).