Меню Затваряне

Катизма 17

жг

Катизма седемнадесета

Псалом 118

Блажени непорочните в пътя си, които ходят по закона Господен.

2. Блажени, които пазят откровенията на Бога и от все сърце Го търсят.

3. Те не вършат беззаконие, ходят по Неговите пътища.

4. Ти заповяда да пазя твърдо Твоите заповеди.

5. О, да бяха се насочили моите пътища към спазване Твоите устави!

6. Тогава не бих се посрамил, гледайки всички Твои заповеди:

7. славил бих Те с правота на сърцето, като се уча от съдбите на Твоята правда.

8. Ще пазя Твоите устави; не ме оставяй съвсем.

9. Как момък ще запази в чистота пътя си? ­ Като пази себе си според Твоето слово.

10. От все сърце Те търся, не ми давай да се отклоня от Твоите заповеди.

11. Скрил съм в сърцето си Твоето слово, за да не греша пред Тебе.

12. Благословен си Ти, Господи! научи ме на Твоите наредби.

13. С уста разгласях всички съдби от Твоите уста.

14. В пътя на Твоите откровения се радвам като за всяко богатство.

15. Размислям за Твоите заповеди и гледам Твоите пътища.

16. Утешавам се с Твоите наредби, не забравям Твоето слово.

17. Покажи милост към Твоя раб, и ще живея и ще пазя Твоето слово.

18. Отвори очите ми, и ще видя чудесата на Твоя закон.

19. Странник съм на земята, не скривай от мене Твоите заповеди.

20. Изнури се душата ми да желае Твоите съдби във всяко време.

21. Ти укроти гордите, проклетите, които се отклоняват от Твоите заповеди.

22. Снеми от мене укора и срама, защото пазя Твоите откровения.

23. Князете седят и се наговарят против мене, а Твоят раб размишлява за Твоите наредби.

24. Твоите откровения са моя утеха, (и Твоите устави) ­ мои съветници.

25. Душата ми е в прах хвърлена: оживи ме по Твоето слово.

26. Обявих моите пътища, и Ти ме чу: научи ме на Твоите наредби.

27. Дай ми да разбера пътя на Твоите заповеди, и ще размислям за Твоите чудеса.

28. Душата ми чезне от скръб: укрепи ме по Твоето слово.

29. Отдалечи от мене пътя на лъжата, и ми дай Твоя закон.

30. Избрах пътя на истината, турих пред себе си Твоите съдби.

31. Прилепих се към Твоите откровения, Господи: недей ме засрамя.

32. Ще се затека по пътя на Твоите заповеди, кога разшириш сърцето ми.

33. Господи, посочи ми пътя на Твоите устави, и ще се държа о него докрай.

34. Вразуми ме, и ще спазвам Твоя закон и ще го пазя от все сърце.

35. Тури ме в пътеката на Твоите заповеди, защото я силно пожелах.

36. Наклони сърцето ми към Твоите откровения, а не към корист.

37. Отвърни очите ми да не виждам суета; животвори ме на Твоя път.

38. Утвърди словото Си за Твоя раб, заради благоговението пред Тебе.

39. Отклони моето охулване, от което се страхувам, защото Твоите съдби са добри.

40. Ето, аз силно пожелах Твоите заповеди: животвори ме с Твоята правда.

41. Господи, да дойдат върху мене Твоите милости, Твоето спасение по словото Ти, ­

42. и аз ще дам отговор на тоя, който ме хули, защото се уповавам на Твоето слово.

43. Не отнемай съвсем от устата ми словото на истината, защото аз се уповавам на Твоите съдби

44. и ще пазя Твоя закон винаги, во веки веков;

45. ще ходя свободно, защото търсих Твоите заповеди;

46. ще говоря за Твоите откровения пред царете, и няма да се посрамя;

47. ще се утешавам с Твоите заповеди, които съм възлюбил;

48. ще простирам ръцете си към Твоите заповеди, които възлюбих, и ще размислям за Твоите наредби.

49. Спомни словото към Твоя раб, на което да се уповавам Ти ми заповяда.

50. Това е утеха в неволята ми, че Твоето слово ме оживява.

51. Горделивите ме хулиха докрай, но аз не се отклоних от Твоя закон.

52. Спомнях си Твоите отвека съдби, Господи, и се утешавах.

53. Ужас ме обхваща при вида на нечестивците, които напускат Твоя закон.

54. Твоите устави ми бяха песни в мястото на моето странствуване.

55. Нощем си спомнях Твоето име, Господи, и пазех Твоя закон.

56. Той стана мой, защото пазя Твоите заповеди.

57. Мой дял е, Господи, ­ казах си, ­ да спазвам Твоите думи.

58. Молих Ти се от все сърце: помилуй ме по Твоето слово.

59. Размислях за моите пътища и обръщах стъпките си към Твоите откровения.

60. Бързах и не се бавих да спазвам Твоите заповеди.

61. Примките на нечестивците ме окръжиха, но аз не забравях Твоя закон.

62. По среднощ ставах да Те славословя заради Твоите праведни съдби.

63. Другар съм на всички, които Ти се боят и които пазят Твоите заповеди.

64. С Твоята милост, Господи, е пълна земята: научи ме на Твоите наредби.

65. Добро си сторил, Господи, на Твоя раб по Твоето слово.

66. Научи ме добре да разсъждавам и да познавам, защото вярвам на Твоите заповеди.

67. Преди моето страдание аз се заблуждавах; а сега пазя Твоето слово.

68. Благ и благодетелен си Ти (Господи); научи ме на Твоите наредби.

69. Горделивите плетат лъжа против мене; но аз от все сърце ще пазя Твоите заповеди.

70. Затлъстя сърцето им като тлъстина; но аз се утешавам с Твоя закон.

71. Добре ми е, че пострадах, та да се науча на Твоите наредби.

72. Законът на Твоите уста е за мене по-добър от хиляда късове злато и сребро.

73. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха; вразуми ме, и ще се науча на Твоите заповеди.

74. Които се боят от Тебе, ще ме видят и ще се зарадват, задето се уповавам на Твоето слово.

75. Зная, Господи, че Твоите съдби са праведни, и по справедливост Ти ме наказа.

76. Нека, прочее, Твоята милост ми бъде утеха, по Твоето слово към Твоя раб.

77. Да дойде върху ми Твоето милосърдие, и аз ще живея; защото Твоят закон е моя утеха.

78. Нека бъдат посрамени горделивите, защото ме угнетяват без вина; аз размислям за Твоите заповеди.

79. Да се обърнат към мене, които Ти се боят и които знаят Твоите откровения.

80. Да бъде сърцето ми непорочно в Твоите наредби, та да се не посрамя.

81. Чезне душата ми за Твоето спасение; аз се уповавам на Твоето слово.

82. Очите ми чезнат за Твоето слово; аз говоря: кога ще ме утешиш?

83. Станах като мех на дим, но Твоите наредби не забравих.

84. Колко са дните на Твоя раб? Кога ще извършиш съд над моите гонители?

85. Изкопаха ми яма горделивите въпреки Твоя закон.

86. Всички Твои заповеди са истина. Несправедливо ме гонят: помогни ми;

87. без малко щяха да ме погубят на земята, но аз не оставих Твоите заповеди.

88. По Твоята милост ме оживявай, и ще пазя откровенията на Твоите уста.

89. Твоето слово, Господи, е навеки утвърдено на небесата;

90. Твоята истина е от рода в род. Ти си сложил земята, и тя стои.

91. Според Твоите решения всичко стои досега, защото всичко на Тебе служи.

92. Ако не бе Твоят закон утеха за мене, аз бих погинал в неволята си.

93. Довека няма да забравя Твоите заповеди, защото чрез тях ме оживяваш.

94. Твой съм аз, спаси ме, защото търсих Твоите заповеди.

95. Нечестивците ме причакват, за да ме погубят, но аз се вдълбочавам в Твоите откровения.

96. Видях предела на всяко съвършенство, но Твоята заповед е безмерно широка.

97. Колко обичам Твоя закон! Цял ден размислям за него.

98. С Твоята заповед Ти ме направи по-мъдър от враговете ми, защото тя е винаги с мене.

99. Станах по-разумен от всички мои учители, защото размислям за Твоите откровения.

100. Аз съм по-вещ от старците, защото пазя Твоите заповеди.

101. Удържам нозете си от всеки лош път, за да пазя Твоето слово.

102. От Твоите съдби няма да се отклоня, защото Ти ме учиш.

103. Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи! по-сладки от мед на устата ми.

104. Чрез Твоите заповеди съм вразумен, затова мразя всеки лъжлив път.

105. Твоето слово е светило за ногата ми и светлина за пътеката ми.

106. Клех се да пазя справедливите Твои съдби, и ще ги изпълня.

107. Силно съм угнетен, Господи, оживи ме по Твоето слово.

108. Затова благоволи, Господи, да приемеш доброволната жертва на моите уста, и ме научи на Твоите съдби.

109. Душата ми е непрестанно в моята ръка, но Твоя закон не забравям.

110. Нечестивците ми поставиха примка, но аз не се отклоних от Твоите заповеди.

111. Твоите откровения приех като вечно наследие, защото те са радост за сърцето ми.

112. Наклоних сърцето си да изпълнявам Твоите наредби навеки, докрай.

113. Човешките измислици мразя, но Твоя закон обичам.

114. Ти си моя закрила и мой щит; на Твоето слово се уповавам.

115. Махнете се от мене, беззаконници, и аз ще пазя заповедите на моя Бог.

116. Укрепи ме по Твоето слово, и аз ще живея; недей ме посрамя в надеждата ми;

117. подкрепи ме, и ще се спася; и в Твоите устави непрестанно ще вниквам.

118. Ти поваляш всички, които отстъпват от Твоите наредби, защото техните хитрини са лъжа.

119. Ти отхвърляш нечестивците земни като сгурия, затова обикнах Твоите откровения.

120. От Твоя страх трепери плътта ми, и от Твоите съдби се боя.

121. Аз върших съд и правда; не ме предавай на моите гонители.

122. Защити Твоя раб за негово добро, та да ме не угнетяват горделивите.

123. Очите ми чезнат, очаквайки Твоето спасение и словото на Твоята правда.

124. Постъпи с Твоя раб по милостта Си и ме научи на Твоите наредби.

125. Аз съм Твой раб: вразуми ме, и ще позная Твоите откровения.

126. Време е Господ да действува: Твоя закон разориха.

127. Но аз обичам Твоя закон повече от злато, и то от чисто злато.

128. Всички Твои заповеди ­ всички признавам за справедливи; всички пътища на лъжата мразя.

129. Дивни са Твоите откровения; затова душата ми ги пази.

130. Откровението на Твоите слова просвещава, вразумява простите.

131. Отварям уста и въздишам, защото жадувам за Твоите заповеди.

Слава:

132. Милостно погледни към мене и ме помилуй, както постъпваш с ония, които обичат Твоето име.

133. Утвърди стъпките ми в Твоето слово и не давай да ме обладае никакво беззаконие;

134. избави ме от човешко потисничество, и ще пазя Твоите заповеди;

135. осияй Твоя раб със светлината на лицето Си, и ме научи на Твоите устави.

136. Из очите ми потоци води текат, задето не пазят Твоя закон.

137. Праведен си Ти, Господи, и справедливи са Твоите съдби.

138. Твоите откровения, които си заповядал, са правда и съвършена истина.

139. Ревността ми ме яде, защото враговете ми забравиха Твоите слова.

140. Твоето слово е твърде чисто, и Твоят раб го обикна.

141. Малък и презрян съм аз, но Твоите заповеди не забравям.

142. Твоята правда е правда вечна, и Твоят закон е истина.

143. Скръб и тъга ме постигнаха: Твоите заповеди са моя утеха.

144. Правдата на Твоите откровения е вечна; вразуми ме, и ще живея.

145. Викам от все сърце: чуй ме, Господи, ­ и ще спазя Твоите устави.

146. Тебе призовавам: спаси ме, и ще пазя Твоите откровения.

147. Предварям зората и викам: на Твоето слово се уповавам.

148. Очите ми предварят утринната стража, за да се вдълбочавам в Твоето слово.

149. Чуй моя глас по милостта Си, Господи; по Твоя съд оживи ме.

150. Приближиха се ония, които замислят лукавство; далече са те от Твоя закон.

151. Близък си Ти, Господи, и всички Твои заповеди са истина.

152. Отдавна узнах за Твоите откровения, които си Ти утвърдил навеки.

153. Погледни към моята неволя и ме избави, защото не забравям Твоя закон.

154. Застъпи се за делото ми и ме защити; по Твоето слово оживи ме.

155. Далеч е от нечестивците спасението, защото те не търсят Твоите наредби.

156. Много са Твоите щедрости, Господи, по Твоя съд оживи ме.

157. Много са моите гонители и врагове, но от Твоите откровения не отстъпвам.

158. Виждам отстъпниците и се съкрушавам, понеже те не пазят Твоето слово.

159. Виж, колко обичам Твоите заповеди; по милостта Си, Господи, оживи ме.

160. Истината е основа на Твоето слово, и вечен е всеки съд на Твоята правда.

161. Князете ме гонят безвинно, но сърцето ми се бои от Твоето слово.

162. Радвам се на Твоето слово, както оня, който е получил голяма печалба.

163. Мразя лъжата и се гнуся от нея, а Твоя закон обичам.

164. Седем пъти на ден Те прославям за съдбите на Твоята правда.

165. Голям е мирът у ония, които обичат Твоя закон, и за тях няма препъване.

166. Уповавам се на Твоето спасение, Господи, и Твоите заповеди изпълнявам.

167. Душата ми пази Твоите откровения, и аз ги много обичам.

168. Пазя Твоите заповеди и Твоите откровения, защото всичките ми пътища са пред Тебе.

169. Да стигне моят вик пред лицето Ти, Господи; вразуми ме по Твоето слово.

170. Да дойде молбата ми пред Твоето лице; избави ме по Твоето слово.

171. Устата ми ще произнасят хвала, кога ме научиш на Твоите устави.

172. Езикът ми ще възвести Твоето слово, защото всички Твои заповеди са праведни.

173. Да ми бъде Твоята ръка на помощ, защото Твоите заповеди избрах.

174. Господи, жадувам за Твоето спасение, и Твоят закон е моя утеха.

175. Да живее душата ми и да Те слави, и Твоите съдби да ми помогнат.

176. Заблудих се като загубена овца: подири Твоя раб, защото не съм забравил Твоите заповеди.

Слава:

След седемнадесета катизма: Св. Боже… Пресвета Троице… Отче наш…

Тропари, гл. 2

Съгреших Ти, Спасителю, като блуден син. Приеми ме, Отче, каещия се, и помилуй ме, Боже.

Слава:

Към Тебе викам, Спасителю, с гласа на митаря; очисти ме, както си очистил него, и помилуй ме, Боже!

И сега…

Богородице, не отхвърляй мене, който се нуждае от Твоето застъпничество. Защото на Тебе се уповава душата ми и ме помилуй.

Господи, помилуй (40 пъти).

Владико Господи Вседържителю и Създателю на всичко, Отец на щедростите и Бог на милостта! Ти от земя си създал човека и си го направил по Свой образ и подобие, та и чрез това да се прослави на земята Твоето величествено име. И макар да беше изтръгнат поради престъпването на Твоите заповеди, пак си го възсъздал за нещо по-добро в лицето на Твоя Христос и си го възвел на небесата. Благодаря Ти, че си проявил към мене премного великата Си доброта и не си ме окончателно предал на моите врагове, които искат да ме хвърлят в пропастта на ада, нито пък си ме оставил да загина поради моите беззакония. И сега, многомилостиви и преблаги Господи, Който не искаш смъртта на грешника, но очакваш и приемаш обръщането му, изправяш повалените, изцеряваш съкрушените ­ обърни и мене към покаяние, поваления изправи и съкрушения изцери. Спомни си за Твоите щедрости и Твоята от векове непостижима благост и забрави неизмеримите ми беззакония, които извърших с дело, слово и мисъл. Премахни заслепението на моето сърце и ми дай сълзи на умиление, за да очистят сквернотата на моята мисъл. Чуй, Господи, и ми обърни внимание, Човеколюбче, очисти, Добросърдечний, и освободи окаяната ми душа от мъчението на страстите, които са ме овладели. И нека грехът да не ме повече овладява, нито да ме победи борещият се с мене демон, нито да ме води по своя прищявка. Но с крепката Си ръка ме изтръгни от неговата власт, та Ти да царуваш в мене, добри и човеколюбиви Господи, и целият аз да бъда Твой, и благоволи занапред да живея според Твоята воля. И дари ми, по Твоята неизказана благост, сърдечна чистота, да пазя устата си, да върша онова, що е право, дай ми смиреномъдрие, спокойни мисли, тишина на моите душевни сили, духовна радост, истинска любов, дълготърпение, благост, кротост, нелицемерна вяра, пълно въздържание и ме изпълни с всички добри плодове чрез дара на Твоя Свети Дух. И не скъсявай дните на живота ми, нито пък вземай душата ми неизправена и неприготвена, но ме направи съвършен като Тебе и така ме изведи от този живот, та като премина благополучно пред началниците и властниците на тъмнината, чрез Твоята благост да видя и аз неизказаната красота на Твоята непристъпна слава, заедно с Твоите светии, чрез които се освети и прослави всечестното и великолепно Твое име ­ на Отца и Сина и Светия Дух ­ сега и винаги, и во веки веков. Амин.