Меню Затваряне

Постановление на XXV Всесветовен руски народен събор „Настоящето и бъдещето на Руския свят“

На 27 март в Москва се проведе Всесветовен руски народен събор „Настоящето и бъдещето на Руския свят“. Публикуваме документа, за да бъде в помощ на всеки, който иска да се запознае с официалната доктрина на Руската федерация, подкрепяна и от Руския патриарх Кирил. Срещу тази идеологическа и политическа доктрина през 2022 г. след началото на войната в Украйна, Академията за богословски изследвания във Волос излезе с декларация, в която я отхвърли като неправославна и нехристиянска, като изложи богословските принципи, които я осъждат като такава. Някои богослови я определиха като „еклисиологична ерес и насилствен филетизъм“ и като „идеология на нацизма“ (виж публикациите на етикета Руски свят). Културологът д-р Слава Янакиева преведе и подготви публикацията за Християнство.бг.

Публикуваме целия текст, като под него има линк с писмена форма, която могат да подпишат всички богослови, които са съгласни с декларацията и я подкрепят. Подписана е от 65 учени богослови и преподаватели от целия свят.

В хода на Съборния конгрес, състоял се на 27 март 2024 г. в Залата на църковните събори на катедралата „Христос Спасител“ в Москва под председателството на Светейшия патриарх Московски и на цяла Русия Кирил, глава на ВРНС, беше утвърдено Постановлението на XXV Всесветовен руски народен събор „Настоящето и бъдещето на руския свят“ (Москва, 27-28 ноември 2023 г.).

Този документ, обобщаващ най-значимите предложения, направени в рамките на работата на експертните платформи и по време на Пленарното заседание, е програмен документ на XXV Всесветовен руски народен събор, както и постановление, адресирано до законодателната и изпълнителната власт на Русия.

1. Специалната военна операция

Специалната военна операция е нов етап от националноосвободителната борба на руския народ срещу престъпния киевски режим и стоящия зад него колективен Запад, която се води в земите на Югозападна Русия от 2014 г. насам. В хода на СВО руският народ с оръжие в ръка защитава своя живот, свобода, държавност, цивилизационна, религиозна, национална и културна идентичност, както и правото си да живее на собствената си земя в границите на единната руска държава. От духовно-нравствена гледна точка специалната военна операция е Свещена война, в която Русия и нейният народ, защитавайки единното духовно пространство на Светата Рус, изпълняват мисията на „Удържащия“, който защитава света от настъплението на глобализма и победата на изпадналия в сатанизъм Запад.

След завършването на СВО цялата територия на съвременна Украйна трябва да влезе в зоната на изключителното влияние на Русия. Трябва напълно да се изключи възможността на тази територия да съществува русофобски политически режим, враждебен на Русия и нейния народ, както и политически режим, управляван от външен център, враждебен на Русия.

2. Руският свят

Русия е създател, опора и защитник на Руския свят. Границите на Руския свят като духовно и културно-цивилизационно явление са значително по-широки от държавните граници както на сегашната Руска федерация, така и на голямата историческа Русия. Наред с разпръснатите по целия свят представители на руската ойкумена, Руският свят включва в себе си всички, за които руската традиция, светинята на руската цивилизация и великата руска култура са висша ценност и смисъл на живота.

Най-висшият смисъл на съществуването на Русия и на създадения от нея Руски свят – тяхната духовна мисия – е да бъдат световен „Удържащ“, който защитава света от злото. Историческата мисия се състои в това отново и отново да се провалят опитите за установяване на универсална хегемония в света – опитите за подчиняване на човечеството на едно зло начало.

Изграждането на хилядолетна руска държавност е най-висшата форма на политическо творчество на руснаците като нация. Разделянето и отслабването на руския народ, лишаването му от духовни и жизнени сили винаги са водили до отслабване и криза на руската държава. Ето защо възстановяването на единството на руския народ, както и на неговия духовен и жизнен потенциал са ключови условия за оцеляването и успешното развитие на Русия и Руския свят през XXI век.

Семейството е основата на руския национален живот и вътрешната твърдина на традицията на Руския свят. То е най-устойчивата, консервативна институция на обществото, отговорна за предаването от поколение на поколение на основните идеи за света и за човека, за възпитаването на най-важните социални умения и роли (мъж и жена, баща и майка, гражданин и т.н.), за съхраняването и предаването на цивилизационния мироглед, националната идея, а също и традиционните духовни и морални ценности. Бидейки най-важното училище за възпитание на личността, семейството не само помага на човека да опознае заобикалящия го свят, но и го учи на любов, доброта и състрадание, дава му най-важните морални представи и ориентири.

3. Външна политика

Русия трябва да се превърне в един от водещите центрове на многополюсния свят, да ръководи интеграционните процеси и да гарантира сигурността и стабилното развитие на цялото постсъветско пространство. Като геополитически център на Евразия, разположен на пресечната точка на глобалните оси Запад-Изток и Север-Юг, Русия трябва да регулира баланса на стратегическите интереси и да действа като опора на сигурността и справедливия световен ред в новия многополюсен свят. Възсъединяването на руския народ трябва да се превърне в една от приоритетните задачи на руската външна политика. Русия трябва да се върне към съществувалата повече от три века доктрина за триединството на руския народ, според която руският народ се състои от великоруси, малоруси и белоруси, които са клонове (субетноси) на единия народ, а понятието „ руснак“ обхваща всички източни славяни – потомци на историческа Русия. Освен признаване и развитие в отечествената наука, доктрината за триединството трябва да бъде законодателно уредена, като стане неразделна част от руската правна система. Триединството трябва да бъде включено в нормативния списък на руските духовни и морални ценности и да получи съответната правна защита.

Русия трябва да се превърне в държава убежище за всички сънародници по света, страдащи от настъплението на западния глобализъм, войни и дискриминация. Освен за сънародниците, нашата страна може да се превърне в убежище и за милиони чужденци, които отстояват традиционните ценности, лоялни са към Русия и са готови за езикова и културна интеграция в страната ни.

4. Семейна и демографска политика

Основната заплаха за съществуването и развитието на Русия е демографската катастрофа, която преживява страната ни. За да оцелее през XXI век, за да запази суверенитета си и собствената си цивилизационна идентичност, Русия се нуждае от устойчив и, най-важното, интензивен естествен прираст на населението. Решението на този проблем е невъзможно без възраждането на традиционното многодетно семейство в Русия, както и на традиционните семейни ценности.

Силното многодетно семейство, неговата защита и благосъстояние, увеличаването на раждаемостта и борбата срещу абортите трябва да бъдат поставени в центъра на всяка държавна политика. Семейството и обезпечаването на неговото благополучие трябва да бъдат признати за основна цел на националното развитие и стратегически национален приоритет на Руската федерация. В основните стратегически документи за планиране на Руската федерация следва да бъдат внесени съответните поправки.

Следва да се разработи и въведе набор от мерки, които да стимулират съпружеските двойки да имат трето и следващо дете. Една такава мярка би могла да бъде въвеждането на частично или пълно опрощаване на ипотечния дълг в зависимост от раждането на следващото дете в семейството (например, след раждането на третото дете се опрощава 50 % от дълга, след раждането на четвъртото дете – 75 %, след раждането на петото дете ипотечният дълг се погасява изцяло).

Необходимо е да се въведе набор от мерки, които да стимулират работодателите да наемат на работа многодетни родители, най-вече многодетни бащи. Една такава мярка би могла да бъде въвеждането на облекчения за работодателите при плащането на осигурителни вноски, които се начисляват върху плащанията и другите възнаграждения в полза на служителите, които са многодетни родители.

Необходимо е да се разработи и приеме нова Концепция за демографската политика на Руската федерация, в която основните демографски показатели да бъдат радикално преразгледани. Като се въоръжи с тезата на големия руски учен Д. И. Менделеев, че „най-висшата цел на политиката най-ясно се изразява в създаването на условия за размножаване на хората“, държавата следва да си постави дългосрочна стратегическа цел – в рамките на сто години устойчив демографски ръст да доведе населението на Русия до „менделеевските“ 600 млн. души.

Държавата трябва да предприеме изчерпателни мерки за защита на семейството и семейните ценности от пропагандата на абортите, сексуалната разюзданост и разпътство, както и на содомията и различните сексуални извращения. В руското общество трябва да се върнат традиционните за руския народ целомъдрие и добродетел. Цялата руска култура, особено масовата, трябва да работи за създаването на култ към семейството, многодетните семейства, съпружеската вярност, отговорното родителство и привлекателността на семейния живот в обществото. Подготовката за създаване на семейство и семеен живот трябва да бъде цел на училищното възпитание. Моралните основи на семейния живот (семейни науки) следва да бъдат включени в списъка на задължителните училищни предмети.

Отношението на руското общество към абортите трябва да бъде радикално променено. От най-древни времена Църквата смята умишленото прекъсване на бременността (аборт) за тежък грях. Каноничните правила приравняват аборта към убийството. Трябва да се спре оправдаването на умишленото прекъсване на бременността, което води до истинска епидемия от аборти. Трябва да се изготвят и приемат поправки във федералното законодателство, които да забранят пропагандирането, както и склоняването към аборт при липса на медицински или социални индикации. Следва да се въведе административна и наказателна отговорност за извършването на указаните действия. Освен това е необходимо да се забрани със закон извършването на аборти от недържавни медицински организации чрез изменение на Федералния закон № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. „За лицензиране на някои видове дейности“, на Федералния закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. „За основите на защитата на здравето на гражданите в Руската федерация“, както и на други нормативни актове, предвиждащи забрана за извършване на изкуствено прекъсване на бременността от медицински организации, които не са част от държавната и общинската система на здравеопазване.

За да се систематизират и превърнат в практика многобройните предложения в сферата на демографията, е необходимо да се разработи набор от научно обосновани мерки за демографска и пронаталистична политика, чието прилагане на практика ще доведе до реално увеличаване на броя на многодетните семейства, както и до увеличаване на раждаемостта – повишаване на общия коефициент на раждаемост (ОКР). За да се провери ефективността на предложените мерки, както и за да се разработи оптималното им съчетаване, разработените демографски и пронаталистични мерки следва да бъдат изпробвани на териториите на отделните субекти на Руската федерация под формата на пилотни проекти. След което трябва да бъде осъществено разширяване на доказалите своята ефективност практики на територията на цялата Руска федерация, като се внесат изменения в съответните документи за стратегическо планиране и нормативни правни актове на федерално и регионално равнище.

5. Миграционна политика

Ефективната демографска политика е невъзможна без нова миграционна политика.

Неконтролираният масов приток на чуждестранна работна ръка води до недостатъчно заплащане на коренното население и последващото му заместване с мигранти в цели отрасли на националната икономика. Масовият приток на мигранти, които не говорят руски език и нямат правилна представа за руската история и култура, поради което не могат да се интегрират в руското общество, променя облика на руските градове, което води до деформация на единното правно, културно и езиково пространство на страната. В най-големите градове се появяват и активно се развиват затворени етнически анклави, които са развъдник на корупция, организирана етническа престъпност и нелегална миграция. Съществувайки по свои собствени правила, те служат като хранителна среда за екстремизма и тероризма и са източник на огромно напрежение в обществото.

При тези обстоятелства Русия трябва:

— да внесе изменения в действащата Концепция за миграционната политика на Руската федерация за периода 2019-2025 г., както и да въведе посочените изменения в руското миграционно законодателство;

— да разработи и приеме нова редакция на „миграционния кодекс“ (проекта за федерален закон „За условията за влизане (излизане) и пребиваване ( престой) в Руската федерация на чуждестранни лица и лица без гражданство“);

— да приеме изменения, които значително да повишат наказателната и административната отговорност за престъпления и правонарушения в областта на външната миграция;

— да усъвършенства законодателството, регулиращо въпросите за руското гражданство и защитата на правата и законните интереси на сънародниците.

Горепосочените документи за стратегическо планиране, както и федералните закони, трябва да бъдат разработени въз основа на нови концептуални подходи, които да отговарят на новите условия, както и на предизвикателствата и заплахите, пред които ще бъде изправена Русия в близките години поради бързо променящата се военно-политическа и геоикономическа ситуация в света.

Основните приоритети на новата миграционна политика на Руската федерация трябва да бъдат:

— Защита на руските семейства, техните социално-икономически права и интереси. Създаване на условия, гарантиращи заетост на руските граждани и високо ниво на доходи на руските семейства;

— Защита на руската цивилизационна идентичност и единството на правното, културното и езиковото пространство на страната. Защита на правата и законните интереси на руския и другите коренни народи на Русия;

— Защита на вътрешния пазар на труда, обезпечаване на научно-технологичното развитие на руската икономика и ръста на производителността на труда;

— Осъществяване на ефективен държавен контрол, както и планиране и управление на външните миграционни потоци;

— Създаване на благоприятни условия за масово репатриране на сънародници в Русия, както и за преселване на чуждестранни висококвалифицирани специалисти, учени, инвеститори и членовете на техните семейства, които са лоялни към Русия и са готови за езикова и културна интеграция;

— Значително ограничаване на притока на чуждестранна разнокултурна нискоквалифицирана работна ръка в Руската федерация. Въвеждане на принципа на максимална правна и икономическа отговорност на работодателите за привлечените от тях чуждестранни работници;

— Обезпечаване на антитерористичната сигурност, борба с незаконната миграция и етническата престъпност.

6. Образование и възпитание

Усвояването на светогледните идеи и духовно-нравствените ценности на руската цивилизация е най-важният аспект на национализацията на съвременните руски елити, както и на възпитанието на бъдещите поколения граждани на Русия. Решаването на горната задача изисква суверенизация на националната образователна система.

Отечествените образователни и възпитателни програми трябва да бъдат изчистени от чуждите на руския народ и разрушителни за руското общество деструктивни идеологически концепции и нагласи, преди всичко западни. Трябва да се разработи и въведе в отечественото преподаване на социални и хуманитарни дисциплини нова социохуманитарна парадигма, основаваща се на руската цивилизационна идентичност и традиционните руски духовно-нравствени ценности.

Решаването на задачата по изграждането на нова социохуманитарна парадигма предполага:

— Критична ревизия на западните научни теории и школи (преди всичко в областта на социалните и хуманитарните науки) по отношение на тяхното съответствие със суверенния руски мироглед, полезността или деструктивността им за укрепване на народното самосъзнание;

— Преразглеждане на целия масив от хуманитарни знания, общоприети теории и концепции въз основа на тяхното съотнасяне със системата от мирогледни идеи и морални ценности на руската цивилизация;

— Преструктуриране на методологическите системи, стандарти и оценки без оглед на международните ( а всъщност наложени от Запада) критерии и модели;

реформиране на отечествената образователна система, за да се приведе тя в съответствие с основните параметри на суверенния руски мироглед.

За реализирането на Основите на държавната политика по съхраняването и укрепването на традиционните руски духовно-нравствени ценности, утвърдени с Указ № 809 на президента на Руската федерация от 09.11.2022 г., в областта на образованието е необходимо да се разработи и приеме пакет от нормативни правни документи и методически материали, уточняващи и разясняващи ключовите положения на Указ № 809, приложими към националното средно и висше образование.

7. Пространствено и градоустройствено развитие

Осигуряването на значителен ръст в раждаемостта изисква пространствено преобразяване на Русия – фундаментална промяна в политиката на пространственото и градоустройствено развитие.

На практика това трябва да означава:

— отказ от приоритетното развитие на големите и най-големите градски агломерации, масово строителство на многофамилни жилищни сгради, както и от свръхконцентрацията на трудовите ресурси и производителни сили в мегаполисите;

— преход към традиционното за Русия равномерно разпределение на населението и производителните сили по територията на страната чрез масово преселване на жители на градовете в благоустроени крайградски селища и индивидуални жилищни сгради;

промяна на приоритетите в развитието на отечествения строителен отрасъл в полза на масовото индивидуално строителство, осъществявано по индустриален метод, което след 10-15 години трябва да заеме поне 70-80 % от общия обем на построените в страната жилища.

Решаването на горепосочените задачи изисква спешно разработване и приемане на нови редакции на Основите на държавната политика за регионално развитие, Стратегията за пространствено развитие, както и изменения в действащата редакция на Стратегията за развитие на строителния отрасъл и жилищно-комуналното стопанство.

Основната цел на новата държавна политика за регионално развитие, политиката за пространствено и градоустройствено развитие, а също и на развитието на строителния отрасъл трябва да бъде осигуряването на устойчив естествен прираст на руското население, постигнат чрез висока раждаемост (демографски принцип). Основният критерий за оценка на ефективността в горепосочените области на държавното управление следва да бъде изменението на общия коефициент на раждаемост (ОКТР).

Приоритетът на демографския принцип означава, че в новата редакция на Основите на държавната политика за регионално развитие и Стратегията за пространствено развитие ще се даде приоритет на държавните интереси, насочени към обезпечаване на благополучието на семействата и ръста на раждаемостта, пред интересите на руските естествени монополи при вземането на решения за разпределяне на производствените сили по територията на страната. От територия на шестнадесет мегаполиса и обезлюдени огромни пространства до 2050 г. Русия трябва да се превърне в равномерно населена и благоустроена нискоетажна страна с 1000 възродени средни и малки градове – в Гардарики на XXI век. Крайградските селища трябва да се превърнат в основния тип населени места в страната, а 80 % от руското население (или над 30 милиона руски семейства) трябва да живеят в собствени индивидуални домове на собствена земя. При заселването и усвояването на териториите първостепенно внимание трябва да се обърне на въпросите на сигурността, заетостта, нивото на реалните доходи, благоприятната околна среда, здравословната храна, удобните жилища, наличието на високи технологии, както и на информационната, социалната и транспортната инфраструктура. Животът на собствена земя, в екологично благоприятни и удобни условия, в собствен благоустроен дом, в който може да се създаде семейство, да се родят и отгледат три или повече деца, трябва да стане видимо въплъщение на идеите на Руския свят.

8. Икономическо развитие

Русия се нуждае от суверенна и ефективна икономика, основана на пълен контрол върху собствената парична и финансова система, както и на изпреварващо развитие на отраслите, технологиите и производството на новия ( шести) технологичен режим (уклад).

Основните цели на отечествената икономика трябва да бъдат ръстът на реалното благосъстояние на руските семейства, увеличаването на броя на работните места, обезпечаването на ръста на раждаемостта, заселването и усвояването на обширните руски пространства, обезпечаването на суверенитета и отбранителната способност на страната, както и конкурентоспособността на руските технологии, стоки и услуги на вътрешния и външния пазар.

С цел формулиране на предложения, насочени към постигане на горепосочените цели, Социално-икономическият комитет на ВРНС разработи програмата за изпреварващо социално-икономическо развитие на Русия „Социална справедливост и икономически растеж“.

Източник: patriarchia.ru

––––––––––––––

Всесветовният руски народен събор (ВРНС) е създаден през май 1993 г.

Раждането на ВРНС се случва в труден период от националната история, когато руският народ изпитва остра нужда от обединение. В продължение на дълги векове руснаците живяха на територията на една държава, бяха обединени от обща държавност и общи духовни ценности. От 1991 г. насам руснаците се превърнаха в разделен народ, за което бе пряко заявено още в едно от първите изявления на Събора.

През този период инициативата за обединяване на всички руски хора, независимо от страната им на местоживеене и политическите им възгледи, беше подета от Руската православна църква. Вдъхновител и духовен водач на Събора стана Смоленският и Калининградски митрополит Кирил, понастоящем глава на ВРНС – Негово Светейшество Московският и на цяла Русия патриарх Кирил. Първият глава на Събора беше Светейшият патриарх Алексий II.

От 1 февруари 2009 г. глава на Събора е Светейшият Московски и на цяла Русия патриарх Кирил.

Заместници на главата на ВРНС са:

– Константин Валериевич Малофеев, председател на Обществото за развитие на руската историческа просвета „Двуглав орел“.

– Александър Щипков, ръководител на Научно-аналитичния център на ВРНС, ръководител на Комитета за култура към ВРНС, доктор на политическите науки.

В Президиума и Съвета на ВРНС влизат видни руски политици и обществени дейци, представители на научния, културния и образователния свят, военачалници, съотечественици от близката и далечната чужбина.

Източник: vrns.ru

Превод и подготовка на публикацията: Слава Янакиева

Posted in Църква и политика

Вижте още: