Меню Затваряне

Почина акад. Иван Радев, изследовател на литературната история на Възраждането

На 18 декември 2020 г., на 77 години, след продължително боледуване почина българският филолог и историк акад. Иван Радев от Велико Търново. Даровит книжовник и изследовател, автор на десетки литературни произведения, обогатили българската наука, работил главно в областта на литературната история на Възраждането.

Акад. Иван Радев влага много труд и и сили за написването на книгата Зограф и Русенската епархия”, както и подготвената за издаване нова книга „Хаджи Викентий Зографски”.

Малко преди да си отиде от този свят, той написа прекрасен предговор за второто издание на книгата „Добруджанци“ (1934) на Яни Калиакренски, в който споделя „тръгвайки от сборника „Добруджанци“, имаме реалните основания да възприемем и оценим по достойнство аспектите, в територията на които Яни Калиакренски се оказва „верен ученик“ на Йордан Йовков.“ Този сборник ви представихме преди няколко месеца в сайта (тук) и в енорийския бюлетин “Вяра и Дело”.

Завършва Българска филология (1968). Защитава докторска дисертация на тема „Боян Пенев и проблемите на българската възрожденска литература“ (1973). Доктор на филологическите науки с дисертационен труд на тема „Българската възрожденска литература до 40-те години на 19 в. (За връзката етическо-естетическо)“ (1990).

Асистент (1973), гл. асистент (1975), доцент (1977) и професор (1992) в катедра „Българска литература“ при Великотърновския университет. Ръководител на катедра „Българска литература“ (1981-2006). Декан на Филологическия факултет (1983-1985) и зам.-ректор на Великотърновския университет (1989-1990).

Директор на Университетско издателство – В. Търново (1992-1999).

Академик на Българската академия на науките (2003).

Член на Съюза на българските писатели (1985).

Член на редколегиите на библиотечната поредица „Нова българска библиотека“ (В. Търново), сп. „Родна реч“ (1989-1990), „Трудове на Великотърновския университет“ (1982-1983, 1987), алманах „Янтра“ (1980-1989), в. „Литературен вестник“ (1990-1991), сп. „Език и литература“ и сп. „Архив за поселищни проучвания“ (ВТУ).

Поклонението ще бъде на 22 декември, вторник, от 14 часа във В. Търново.

Бог да го прости и вечна да бъде паметта му!!

Posted in Новини, Скръбна вест