Меню Затваряне

Проф. Клара Тонева – първата жена с научна степен „Доктор на науките“ в Богословския факултет на СУ

Проф. д-р Клара Тонева стана първата жена, придобила научна степен „Доктор на науките“ в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охдирски“, съобщава сайтът Добротолюбие.

Защитата се проведе в Аудитория 8 на Богословския факултет и беше върху дисертационния труд на проф. д-р Клара Тонева на тема: „Доктриналното противоборство между християнството и исляма (според Ерес 101-ва на св. Йоан Дамаскин).

На защитата присъстваха Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, монахиня Таисия от Клисурския манастир (Видинска епархия), духовници, професори, доценти и преподаватели, както и множество бивши и настоящи студенти на проф. Тонева.

Монографията на проф. Тонева е оригинална и има приносен характер. Тя се състои от Предговор, Увод, седем глави, Заключение и Списък на използваната литература. Авторът ясно очертава приемствеността на своя труд с големите български богослови от предишните поколения и очертава оригиналния си принос. По такъв начин той напълно съответства на духа и традициите, а също на равнището на Богословския факултет. Структурирането на главите произтича от авторовия анализ за отделните аспекти от критиката на св. Йоан Дамаскин на исляма. Библиографията включва впечатляващ списък от 778 заглавия на български, руски и английски език.

„Като ръководител на катедра „Систематическо богословие“ изразявам своето удовлетворение за това, че през последните години катедрата насочи своите усилия в общи направления, едно от които е наследството на св. Йоан Дамаскин. Вече разполагаме с пълния текст на „Извор на знанието“, правим проекти, в които се обучават докторанти, развиваме работни инструменти в интернет, а вече имаме и хабилитационен труд за „голям“ доктор“, каза в своето становище проф. д-р Иван Христов, който беше и председател на научното жури.

„Трудът има високо научно достойнство както при очевидните заслуги на Тонева в практическата насоченост на изследването, така и с несъмнения му принос в развитието на научната специалност „История на религиите“ в стогодишната история на Богословския факултет“, каза пък в своята рецензия проф. дбн Емил Трайчев. 

„Изводите и приносните моменти на научния монографичен труд свидетелстват за сериозност и зрялост на изследването, за задълбочен и обхватен научен интерес, систематичен подход към темата и адекватност на получените резултати. Този труд ще бъде ценно учебно пособие за студентите от специалностите „Теология“ и „Религията в Европа“, за студентите от магистърската степен на обучение и за учителите по „Религия“ при задълбочаване и разширяване на тяхната квалификация в областта на Православното догматическо богословие, История на религиите, Сравнително религиознание и Религиозна педагогика“, каза в своето становище доц. д-р Костадин Нушев.

Негово Високопреосвещенство митрополит Йоан пожела още много бъдещи успехи на новия доктор на науките, като подчерта, че научните успехи на проф. Клара Тонева са успехи за Богословския факултет, както и за Софийския университет „Св. Климент Охридски“. „Ролята на богословите, ролята на духовниците, ролята на Църквата и на научната общност е наистина с живота си да свидетелстват, че ние чрез Бога се движим и съществуваме. Вашият успех днес е успех на цялото наше общество, на цялата наша богословска общност в паметта на столетието на този факултет и разбирането на академичното ръководство на Софийския университет, че преди сто години напълно е било необходимо в този голям, най-представителен държавен университет в България, украсяващ се с името на св. Климент, да има Богословски факултет. Както казваше покойният проф. Гяуров за богословието, че е куполът на науките“, каза в словото си митрополит Йоан. 

————-

Източник: Добротолюбие

Снимки: Добротолюбие, Елена Дюлгерова (Богословски факултет на СУ)

Posted in Новини, Новини от страната

Вижте още: