Меню Затваряне

Катизма 4

жг

Катизма четвърта

 Псалом 24

Към Тебе, Господи, въздигам душата си.

2. Боже мой, на Тебе се уповавам, да се не посрамя (навеки), да не тържествуват над мене враговете ми,

3. да се не посрамят и всички, които се надяват на Тебе; да се посрамят ония, които вършат беззаконие без причина.

4. Покажи ми, Господи, Твоите пътища и научи ме на Твоите пътеки.

5. Насочи ме към Твоята истина и ме научи, защото Ти си Бог на моето спасение; на Тебе се надявам всеки ден.

6. Спомни си Твоите щедрости, Господи, и Твоите милости, защото са отвека.

7. Греховете на младостта ми и престъпленията ми не си спомняй; по милостта Си спомни си за мене, по Твоята благост, Господи!

8. Благ и праведен е Господ, затова учи грешните в пътя,

9. насочва кротките към правда и учи кротките на Своите пътища.

10. Всички пътища Господни са милост и истина за ония, които пазят завета Му и откровенията Му.

11. Заради твоето име, Господи, прости греха ми, защото е голям.

12. Кой е човекът, който се бои от Господа? Нему Той ще посочи, кой път да избере.

13. Неговата душа ще пребъде в добро, и неговото семе ще наследи земята.

14. Тайната Господня е за ония, които Му се боят; тям открива Той Своя завет.

15. Очите ми винаги са към Господа, защото Той изважда из примка нозете ми.

16. Милостно погледни към мене и ме помилуй, защото съм самотен и угнетен.

17. Скърбите на сърцето ми се умножиха; извади ме из моите беди.

18. Погледни моето страдание и моето безсилие и прости всичките ми грехове.

19. Погледни моите врагове, колко много са те и с каква върла омраза ме мразят.

20. Запази душата ми и ме избави, та да се не посрамя, задето се на Тебе уповавам.

21. Непорочност и правота да ме пазят, защото на Тебе се надявам.

22. Избави, Боже, Израиля от всичките му скърби.

Псалом 25

Отсъди ме, Господи, понеже ходих непорочно и, като се уповавам на Господа, няма да се поклатя.

2. Изкуси ме, Господи, изпитай ме; разтопи моите вътрешности и моето сърце;

3. защото Твоята милост е пред очите ми, и аз ходих в Твоята истина,

4. с люде лъжливи не седях и с коварни няма да отида;

5. намразих сборището на злонамерените, и с нечестивци няма да седна;

6. ще умивам ръцете си в невинност и ще обикалям жертвеника Ти, Господи,

7. за да възвестявам с хвалебен глас и да разказвам всички Твои чудеса.

8. Господи, обикнах обиталището на Твоя дом и мястото, дето живее Твоята слава.

9. Не погубвай душата ми с грешници и живота ми с кръвници,

10. в чиито ръце има злодейство, и чиято десница е пълна с подкупи.

11. Аз пък ходя в своята непорочност; избави ме (Господи) и помилуй ме.

12. Ногата ми стои на прав път; в събранията ще благославям Господа.

Псалом 26

Господ е моя светлина и мое спасение: от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша?

2. Ако ме нападат злодейци, противници и враговете ми, за да изядат плътта ми, те сами ще се спънат и паднат.

3. И полк да се опълчи против мене, няма да се уплаши сърцето ми; и война да се дигне против мене, и тогава ще се надявам.

4. Едно само молих от Господа, само това искам: да пребъдвам в дома Господен през всички дни на живота си, да гледам Господнята красота и да посещавам Неговия (свети) храм,

5. защото в злочест ден Той би ме укрил в Своята скиния, би ме скрил в тайника на Своето жилище, би ме възкачил на скала.

6. Тогава главата ми би се издигнала над враговете, които ме окръжават; и аз бих пренесъл в Неговата скиния хвалебни жертви, бих пял и възпявал Господа.

7. Чуй, Господи, гласа ми, с който викам; помилуй ме и послушай ме.

8. Сърцето ми повтаря Твоите думи: “търсете лицето Ми”; и аз ще търся лицето Ти, Господи.

9. Не скривай от мене лицето Си; не отблъсквай в гняв Твоя раб. Ти беше мой помощник; не ме отхвърляй и не ме оставяй, Боже, Спасителю мой!

10. Защото баща ми и майка ми ме оставиха, но Господ ще ме приеме.

11. Научи ме, Господи, на Твоя път и насочи ме в пътеката на правдата, поради враговете ми;

12. не ме предавай на произвола на моите врагове, защото въстанаха против мене лъжливи свидетели и дишат злоба.

13. Но аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.

14. Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти; надявай се на Господа!

Слава:

Псалом 27

Към Тебе, Господи, викам: твърдиня моя, не бъди безмълвен към мене, та да не би при Твоето безмълвие да се уподобя на слизащ в гроб.

2. Чуй гласа на моите молби, кога викам към Тебе, кога дигам ръце към светия Твой храм.

3. Не ме погубвай с нечестивци и със злосторници, които с ближните си говорят за мир, а на сърце имат зло.

4. Въздай им според техните дела, според техните зли постъпки; според делата на техните ръце им въздай, дай им, каквото са заслужили.

5. Задето те не са внимателни към делата на Господа и към делото на ръцете Му, Той ще ги съсипе и няма да ги въздигне.

6. Благословен Господ, защото Той чу гласа на молбите ми.

7. Господ е моя крепост и мой щит; Нему се уповаваше сърцето ми, и Той ми помогна, и сърцето ми се зарадва; аз ще Го прославя с моята песен.

8. Господ е крепост на Своя народ и спасителна защита на Своя помазаник.

9. Спаси народа Си и благослови наследството Си; паси ги и ги въздигай навеки!

Псалом 28

Въздайте Господу, синове Божии, въздайте Господу слава и чест,

2. въздайте Господу слава на името Му; поклонете се Господу в благолепното Му светилище.

3. Гласът Господен се носи над водите; Бог на славата, Господ загърмя над големите води.

4. Гласът Господен е силен, гласът Господен е величествен.

5. Гласът Господен поваля кедри; Господ събаря кедри ливански

6. и ги прави да скачат като телец, Ливан и Сирион ­ като млад еднорог.

7. Гласът Господен секне огнен пламък.

8. Гласът Господен разтърсва пустиня, разтърсва Господ пустиня Кадес.

9. Гласът Господен освобождава бременни кошути и оголва гори; и в храма Му всичко възвестява Неговата слава.

10. Господ е седял над потопа, и ще седи Господ като цар навеки.

11. Господ ще даде сила на Своя народ, Господ ще благослови с мир Своя народ.

Псалом 29

Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна и не остави враговете ми да тържествуват над мене.

3. Господи, Боже мой, виках към Тебе, и Ти ме изцели.

4. Господи, Ти изведе душата ми от ада и ме оживи, за да не сляза в гроба.

5. Пейте Господу, светии Негови, славете паметта на Неговата светиня,

6. защото гневът Му е за миг, благоволението Му за цял живот: вечер настъпва плач, а сутрин ­ радост.

7. И аз си думах в своята доброчестина; няма да се поколебая навеки.

8. По благоволението Си, Господи, Ти укрепи моята планина; но скри лицето Си, и аз се смутих.

9. Тогава към Тебе, Господи, виках и Господа (моего) молих:

10. “каква полза от кръвта ми, кога сляза в гроба? ще Те слави ли прахът? ще възвестява ли той Твоята истина?

11. Чуй, Господи, и помилуй ме; Господи, бъди ми помощник!”

12. И Ти обърна тъгата ми в ликуване, сне от мене вретището и ме препаса с веселие,

13. за да Те слави душата ми и да не замлъква. Господи, Боже мой, вечно ще Те славя!

Слава:

Псалом 30

На Тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя навеки; по Твоята правда избави ме;

3. наклони ухо към мене, побързай да ме избавиш. Бъди ми каменна твърдиня, дом за прибежище, за да ме спасиш,

4. защото Ти си моя каменна планина и моя ограда; заради Твоето име води ме и ме оправяй.

5. Изведи ме от примката, която тайно ми са поставили, защото Ти си моя крепост.

6. В Твоя ръка предавам духа си; Ти си ме избавял, Господи, Боже на истината.

7. Мразя почитателите на суетните идоли, а се уповавам на Господа.

8. Ще се радвам и ще се веселя за Твоята милост, защото Ти погледна на злочестието ми, узна скръбта на душата ми,

9. и ме не предаде в ръцете на врага; постави нозете ми на просторно място.

10. Помилуй ме, Господи, защото съм в утеснение; от скръб се помрачи окото ми, душата ми и утробата ми.

11. Изнури се от скръб животът ми, и годините ми ­ от въздишки; от моите грехове изнемощя силата ми, и костите ми изсъхнаха.

12. От всичките си врагове станах за укор дори пред моите съседи и плашило за моите познати; които ме видят на улицата, бягат от мене.

13. Забравен съм в сърцата като мъртъв; аз съм като разбит съсъд,

14. защото слушам злоречието на мнозина; отвред ­ ужас, кога се наговарят против мене и замислят да изтръгнат душата ми.

15. Аз пък на Тебе, Господи, се уповавам и казвам: Ти си мой Бог.

16. Дните ми са в Твоя ръка; избави ме от ръцете на враговете ми и от гонителите ми.

17. Яви на Твоя раб светлото Си лице; спаси ме с Твоята милост.

18. Господи, да се не посрамя, задето викам към Тебе; а нечестивите да се посрамят и да млъкнат в ада.

19. Да онемеят лъжливи уста, които говорят зло против праведника с гордост и презрение.

20. Колко много са у Тебе благата, що пазиш за ония, които Ти се боят, и що си приготвил за ония, които се уповават на Тебе пред синовете човешки!

21. Ти ги укриваш под покрива на лицето Си от човешките вълнения, скриваш ги под сянка от нападки на езиците.

22. Благословен е Господ, задето яви към мене Своята чудна милост в укрепения град!

23. В смущението си мислех: отхвърлен съм от Твоите очи; но Ти чу гласа на молитвата ми, когато викнах към Тебе.

24. Обичайте Господа, всички Негови праведници; Господ пази верните и отплаща с излишък на ония, които постъпват горделиво.

25. Дерзайте, и да крепне сърцето ви; дерзайте всички, които се надявате на Господа!

Псалом 31

Блажен е оня, комуто беззаконията са простени, и чиито грехове са покрити!

2. Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени грях, и в чийто дух няма лукавство!

3. Докле мълчах, изтощиха се костите ми от вседневното ми охкане,

4. защото денем и нощем тежеше над мене Твоята ръка; свежестта ми изчезна като през лятна засуха.

5. Но аз Ти открих греха си и не скрих беззаконието си; аз казах: “ще изповядам Господу моите престъпления”, и Ти сне от мене вината на греха ми.

6. Затова всеки праведник ще Ти се помоли овреме, и тогава разливът от многото води няма да го достигне.

7. Ти си моя закрила: Ти ме пазиш от скръб; окръжаваш ме с радост на избавление.

8. “Ще те вразумя ­ казва Бог, ­ ще ти насоча пътя, по който да вървиш; ще те ръководя, Моето око е над тебе.”

9. “Не бивайте като кон, като неразумна мъска, чиито челюсти трябва да се обуздават с юзда и оглавник, за да ти се покоряват.”

10. Много са скърбите за нечестивеца, а който се уповава на Господа, него милост окръжава.

11. Веселете се в Господа и радвайте се, праведници; тържествувайте, всички прави по сърце.

Слава:

След четвърта катизма: Св. Боже… Пресвета Троице… Отче наш…

Тропари, гл. 7

Господи, посети смирената ми душа, прекарала цял живот в грехове. Както си приел блудницата, така приеми и мене и ме спаси.

Като плувам над бездната на сегашния живот, мисля за бездната на многото мои зли дела, и нямайки кормчии на помислите, викам към Тебе с гласа на Петра: “Спаси ме, Христе, спаси ме, Боже, като човеколюбец!”

Слава…

Скоро ще влезем в брачния Христов чертог, за да чуем блажения глас на Христа, нашия Бог; дойдете вие, които обичате небесната слава, вие, които сте били съучастници на мъдрите деви, и чрез вярата сте поддържали пламъка на своите свещи.

И сега…

Душо, покай се преди смъртта си! Неподкупен и неизтърпим е съдът на грешниците. Със сърдечно умиление викай към Господа: съгреших Ти съзнателно и несъзнателно, добросърдечни Господи! По молитвите на Богородица, смили се и ме спаси.

Господи, помилуй (40 пъти).

На Тебе, едничкия благ и незлопаметен Господи, изповядвам греховете си. Пред Тебе падам аз, недостойният, и викам: съгреших Ти, Господи, съгреших и не съм достоен да погледна към небесната висота от множеството мои неправди. Но, Господи мой, Господи, едничък благ и милостив, дарувай ми сълзи на умиление, та дано чрез тях Те умоля и да се очистя от всеки грях, преди да е дошъл краят. Защото страшно и ужасно място имам да премина, след като се разделя от тялото; и ще ме срещнат много мрачни и безчовечни демони, и няма да има кой по пътя да ми помогне, или да ме избави. Затова падам пред Твоята благост и Те моля: не ме предавай на ония, които ме обкръжават, нито пък да се похвалят с мене враговете ми, благи Господи, нито да кажат: “В наши ръце си паднал и нам си предаден!” Не, Господи, не забравяй щедростите Си, не ми въздавай според моите беззакония и не отвръщай лицето Си от мене; накажи ме, Господи, но с милост и добросърдечие, та врагът ми да не се зарадва, но угаси неговите заплахи и унищожи всяко негово действие и дай ми да тръгна към Тебе по пътя на правдата, благи Господи! Защото и след като съгреших, не прибегнах към друг лекар и не прострях ръката си към чужд бог. Не отхвърляй, прочее, молбата ми, но ме чуй според благостта Си; утвърди сърцето ми в страх пред Тебе и да бъде, Господи, благодатта Ти върху мене като огън, който изгаря нечистите помисли в мене. Защото Ти, Господи, си светлина, по-голяма от всяка друга светлина, радост, по-голяма от всяка друга радост, покой, по-голям от всеки покой, истински живот и спасение, което пребъдва во веки веков. Амин.