Меню Затваряне

Катизма 18

жг

Катизма осемнадесета

Псалом 119

Към Господа викнах в скръбта си, и Той ме чу.

2. Господи, избави душата ми от лъжливи уста, от лукав език.

3. Какво ще ти даде и какво ще ти прибави лукавият език? ­

4. Изострените стрели на силния с разпалени въглени от смрика.

5. Горко мене, че пребъдвам в Мосох, живея при шатрите Кидарски.

6. Дълго живя душата ми с ония, които мразят мира.

7. Аз съм мирен; но щом заговоря, те се готвят за война.

Псалом 120

Подигам очи към планините, отдето ще ми помощ дойде.

2. Моята помощ е от Господа, Който сътвори небето и земята.

3. Той не ще даде да се поклати ногата ти; няма да задреме Оня, Който те пази;

4. не дреме и не спи, Който пази Израиля.

5. Господ е твой пазител; Господ е твоя сянка откъм твоята дясна ръка.

6. Слънцето денем няма да те удари, нито месечината нощем.

7. Господ ще те опази от всякакво зло; ще опази твоята душа (Господ).

8. Господ ще пази твоето излизане и твоето влизане отсега и довека.

Псалом 121

Зарадвах се, когато ми казаха: да идем в дома Господен.

2. Ето, нозете ми стоят в твоите порти Иерусалиме, ­

3. Иерусалиме, който си устроен като град, сглобен в едно,

4. където възлизат колената, Господните колена, по закона Израилев, да славят името Господне.

5. Там стоят престолите на съда, престолите на дома Давидов.

6. Искайте мир за Иерусалим: да добруват ония, които те обичат!

7. Да бъде мир в твоите стени, добруване ­ в твоите чертози.

8. Заради моите братя и моите ближни казвам: мир тебе!

9. Заради дома на Господа, нашия Бог, желая ти добро.

Псалом 122

Подигам очи към Тебе, Който живееш на небесата!

2. Ето, както очите на слугите са обърнати към ръката на господарите им, както очите на слугинята ­ към ръката на господарката є, тъй и нашите очи ­ към Господа, нашия Бог, докле Той ни помилува.

3. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, защото доста сме сити на презрение;

4. доста е сита душата ни на хули от надменни и на унижение от горделиви.

Псалом 123

Ако не беше Господ с нас, ­ нека каже Израил, ­

2. ако не беше Господ с нас, когато людете се дигнаха против нас, ­

3. живи биха ни погълнали, когато пламна тяхната ярост против нас;

4. води биха ни потопили, поток би преминал над нашата душа, ­

5. бурни води биха преминали над нашата душа.

6. Благословен Господ, Който не ни предаде за плячка на техните зъби.

7. Душата ни се избави като птица от примка на ловци: примката се скъса, и ние се избавихме.

8. Нашата помощ е в името на Господа, Който сътвори небето и земята.

Слава:

Псалом 124

Който се надява Господу, е като планина Сион, ­ няма да се помръдне: той пребъдва вечно.

2. Планините са около Иерусалим, а Господ е около Своя народ отсега и навеки.

3. Защото (Господ) няма да остави жезъла на нечестивците върху жребия на праведните, за да не протягат праведниците ръце към беззаконието.

4. Господи, прави добро на добрите и на правите по сърце.

5. А които се отклоняват по свои криви пътища, тях Господ да остави да ходят с ония, които вършат беззаконие. Мир на Израиля!

Псалом 125

Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че сънувахме:

2. тогава устата ни бяха пълни с веселие, и езикът ни ­ с пение; тогава между народите се говореше: “велико нещо извърши Господ над тях!”

3. Велико нещо извърши Господ над нас: ние се радвахме.

4. Върни, Господи, нашите пленници като потоците на юг.

5. Които са сели със сълзи, ще жънат с радост.

6. Който с плач е носил семе, с радост ще се върне, носейки своите снопи.

Псалом 126

Ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите є; ако Господ не опази града, напразно ще бди стражата.

2. Напразно вие ставате рано, седите до късно, ядете хляба на скръбта, когато Той на Своя възлюбен дава сън.

3. Ето, наследие от Господа са децата, награда от Него е плодът на утробата.

4. Каквото са стрелите в ръката на силния, това са младите синове.

5. Блажен човек, който е напълнил стрелника си с тях! Те няма да се засрамят, когато ще говорят с враговете при портите.

Псалом 127

Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища!

2. Ти ще ядеш от труда на ръцете си: блазе ти, ще добруваш!

3. Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; синовете ти ­ като маслинени клони около твоята трапеза:

4. тъй ще бъде благословен оня човек, който се бои от Господа!

5. Господ ще те благослови от Сион, и ти ще видиш добруването на Иерусалим през всички дни на живота си;

6. ще видиш синове от синовете си. Мир на Израиля!

Псалом 128

Mного са ме притеснявали още от младини ­ нека каже Израил;

2. много са ме притеснявали още от младини, ала не са ме надвили.

3. По гърба ми орачи ораха, прокарваха дългите си бразди.

4. Но Господ е праведен: Той разсече оковите на нечестивците.

5. Да се посрамят и се обърнат назад всички, които мразят Сион!

6. Да бъдат като трева на покрив, която изсъхва, преди да бъде изтръгната,

7. с която жътвар няма да напълни ръката си, и сноповързач ­ шепата си;

8. и минувачите няма да кажат: благословение Господне на вас; благославяме ви в име Господне!

Слава:

Псалом 129

От дън душа викам към Тебе, Господи.

2. Господи, чуй гласа ми. Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми.

3. Господи, ако Ти забелязваш беззаконията ­ кой ще устои, Господи?

4. Но в Тебе е прошката, нека благоговеят пред Тебе.

5. Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам.

6. Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража ­ утрото, много повече, отколкото стража ­ утрото.

7. Нека се уповава Израил на Господа, защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението,

8. и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония.

Псалом 130

Господи, сърцето ми не се е гордяло, очите ми не са се високо дигали, и аз не съм се занимавал с велики и непостижими за мен работи.

2. Не смирявах ли и не успокоявах ли душата си като дете, отбито от майчини гърди? Душата ми беше в мене като дете от гърди отбито.

3. Нека се уповава Израил на Господа отсега и довека.

Псалом 131

Спомни си, Господи, Давида и всичката му тъга:

2. как той се е клел Господу, давал оброк на Силния Иаковов:

3. “няма да вляза под шатрата на дома си, няма да легна на леглото си;

4. няма да дам сън на очите си и дрямка на веждите си,

5. докле не намеря място за Господа, жилище за Силния Иаковов.”

6. Ето, ние слушахме за него в Ефрат, намерихме го в Иаримските полета.

7. Да идем в Неговото жилище, да се поклоним пред подножието на нозете Му.

8. Застани, Господи, на мястото на Твоя покой, ­ Ти и ковчегът на Твоето могъщество.

9. Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват.

10. Заради Твоя раб Давида не отвръщай лице от помазаника Си.

11. Кле се Господ Давиду в истината, и няма да се отрече от нея: от плода на твоята утроба ще поставя на престола ти.

12. Ако твоите синове спазват Моя завет и Моите откровения, на които ще ги науча, то синовете им ще седят вечно на твоя престол.

13. Защото Господ избра Сион, силно пожела Си (го) за жилище.

14. “Това е Мое покоище навеки: тука ще се поселя, защото го силно пожелах.

15. Ще благословя и преблагословя храната му, сиромасите му с хляб ще наситя;

16. свещениците му ще облека в спасение, и светиите му с радост ще се зарадват.

17. Там ще въздигна рог Давиду, ще поставя светило на Моя помазаник.

18. Враговете му ще облека в срам, а на него ще сияе венецът му.”

Псалом 132

Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно!

2. То е като драгоценен елей върху глава, който се стича по брада, брадата Ааронова, който се стича по краищата на одеждата му;

3. като роса ермонска, която пада на планините Сионски, защото там Господ изрече благоволение и живот навеки.

Псалом 133

Благословете сега Господа, всички раби Господни, които стоите нощем в дома Господен (в дворите на дома на нашия Бог).

2. Дигнете ръце към светилището и благословете Господа!

3. Ще те благослови от Сион Господ, Който сътвори небето и земята.

Слава:

След осемнадесета катизма: Св. Боже… Пресвета Троице… Отче наш…

Тропари, гл. 2

Господи мой, Господи, преди да си ме осъдил, дай ми възможност да се обърна и да се поправя от многото ми грехове. Дай ми духовно умиление, за да Ти викам: Добросърдечни и Човеколюбиви мой Боже, спаси ме!

Слава:

Аз, блудният, станах като неразумните животни и ги надминах. Дай ми, Христе, възможност да се обърна, за да получа от Тебе велика милост.

И сега…

Не отвръщай, Владичице, лицето Си от мене, който Ти се моля. Но като добросърдечна Майка на преблагия Бог, побързай,  преди още да съм загинал, да ми дадеш възможност да се обърна, та да се спася чрез Тебе, моя господарке, и да Те възпявам, като мое спасение и непосрамна надежда.

Господи, помилуй (40 пъти).

Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай! Владико, Господи Иисусе Христе, Сине на живия Бог, помилуй ме грешния и бедния, голия и ленивия, нерадивия, възразяващия, окаяния, неблагодарния, немилостивия, жестокия, пияницата, мене, който имам изгорена съвест, мен изобличения, нерешителния, виновния, недостойния за Твоето човеколюбие, а достоен за всяко мъчение, за геена и мъка. И да не би, поради големия брой мои съгрешения, да ме подложиш, Избавителю, на множество мъки, но ме помилуй, понеже съм немощен по душа и плът, по разум и мисъл. И по начин, който Ти знаеш, спаси ме, недостойния Твой раб, по молитвите на Пречистата Владичица наша Богородица и на всички светии, които от векове са Ти благоугодили, защото си благословен во веки веков. Амин.