Меню Затваряне

Министър Галин Цоков: „Възстановяваме дейността на Експертния съвет по религия към МОН“

Възстановява се дейността на Експертния съвет по религия към Министерството на образованието и науката. Това стана ясно по време на среща между министър Галин Цоков и Ловчански митрополит Гавриил. В разговора участие взеха и главният секретар на Св. Синод еп. Герасим, ректорът на Софийската духовна семинария еп. Пахомий, деканите на богословските факултети на университетите в София и Велико Търново – доц. Ивайло Найденов и проф. Магдалена Легкоступ, автори на учебници по религия, учители, родители и др.

Съвещателният орган към министъра на образованието и науката по въпросите на религията не е провеждал заседания от повече от три години. „Това е важен механизъм да обсъждаме всички оперативни въпроси и ще положим усилия още септември да проведем негово заседание“, подчерта проф. Цоков. Той представи подготвяните промени в областта на училищното и предучилищното образование.

„Основен приоритет е промяна на учебното съдържание, така че то да формира умения и компетентности в учениците. Заедно с това обаче е ключово да създадем ценностна оценка и да формираме морални устои в децата и младите хора“, каза още той. Според него часовете по религия имат важно значение и е добре добрият опит, създаден по места, да бъде проучван и прилаган.

Представителите на Св. Синод представиха свършеното в областта на образованието и опитът в съвместната им дейност с Община Ловеч. Те представиха и работата по разработването на учебници, които да се използват при избираемите часове в училище. Ангажираха се и да представят предложенията си за по-широко навлизане на предмета „Религия“ в образователната система на вниманието на Народното събрание.

В българската образователна система религиите се изучават в избираеми учебни часове и във факултативни учебни часове по утвърдени учебни програми.

————-

Източник: Министерство на образованието и науката на Република България

Posted in Новини, Новини от страната

Вижте още: