Меню Затваряне

Обръщение и указания на митрополит Вениамин заради усложнената обстановка в Беларус

Във връзка с влошаването на епидемиологичната ситуация в Република Беларус, причинена от нов етап в увеличаването на честотата на коронавирусна инфекция, считаме, че е необходимо да напомним на духовенството, монашеството и миряните – деца на Беларуската православна църква, за внимателното спазване на санитарните стандарти и мерките за превенция на заболеваемостта, препоръчани от Министерството на здравеопазването, за отговорно отношение към собствените си живот и здраве, за проявата на внимание и грижа за здравето на близките и на всички хора около нас.

Ежедневното увеличение на новите случаи на инфекция е повече от 1100 души. Има потвърдени случаи на повторна инфекция с коронавирус при хора, които са имали това заболяване сравнително наскоро и често при повторно заразяване болестта протича в по-тежка форма.

От началото на пандемията коронавирусната инфекция е потвърдена при повече от 270 духовници от епархиите на Беларуската православна църква, 5 от които са починали в резултат на болестта. Високи нива на заболеваемост се наблюдават сред енорийски хорове и църковни служители, учители и студенти от богословските образователни институции, монашеството и миряните.

На заседание от 29 септември 2020 г. Синодът на Беларуската православна църква прие редица решения във връзка с възникващата епидемиологична ситуация:

– да призове духовенството, монашеството и миряните на Беларуската православна църква да внимават за собственото си здравословно състояние и здравето на своите близки;

– да продължи спазването антиепидемиологичните мерки, препоръчани преди това от Светия Синод на Руската православна църква и Синода на Беларуската екзархия;

– да се запази практиката на отправяне на молитви за здраве и даруване на Божията помощ на лекари и медицински работници, които продължават да се борят за живота на хората и търсят начини за преодоляване на болестта .

В допълнение отбелязваме следното:

1. При извършване на домашното си молитвено правило, духовенството, монашеството и мирйните да отправят молитви за бързо възстановяване на болните, за упокояване на душите на починалите и даруване на всеки жител на Беларус, особено на лекарите и медицинските работници търпение, сила на духа, искрена вяра в Бога и надежда за Божието милосърдие.

2. В църквите трябва да се спазва препоръчаното безопасно разстояние между поклонниците от 1,5-2 метра. В многолюдни енории, когато времето е благоприятно, е необходимо да се организира аудио излъчване на службата извън стените на храма и възможността за молитва на улицата.

Възрастните енориаши да бъдат насърчавани да посещават храма през делничните дни, като по този начин се избягват големи тълпи.

Ако вие или вашите близки, с които живеете заедно, имате някакви признаци на настинка, благославяме да се въздържате от посещение на храмовете и обществените места.

3. Миряните, които посещават храмовете, за да участват в богослужението или за лична молитва извън работното време, трябва да спазват заповедта за носене на маска.

Предстоятелите на енориите трябва да се погрижат за наличието на маски за еднократна употреба при служителите в храма и работниците при кутиите за свещи, и те да бъдат раздадени на хората, които идват в храма.

4. За персонала на храма и доброволците, които имат взаимоотношения с енориашите, благославяме задължителната употреба на маски и ръкавици.

Трябва е да се сменят маските, както и да се третират ръцете или защитните ръкавици с антисептици в съответствие с установените изисквания на Министерството на здравеопазването, като същевременно се спазват другите общи хигиенни мерки.

Използваното еднократно защитно оборудване трябва да се изхвърли.

5. Избърсвайте добре стъклото на иконите и кутиите за икони, с препарати, съдържащи алкохол, преди всяко целуване на светинята.

Установете, където е възможно, по време на богослужението задължително дежурство църковните служители на аналоите с празнични икони и кивотите с почитани икони и светини, за да се избърсват със спирт след всяко целуване на светините от вярващите.

6. Дръжките на вратите и другите повърхности в храма, които хората редовно докосват, да се третират с антисептични средства поне веднъж на 30 минути.

7. Да се доставят дозатори за дезинфекция в притворите на входа на храмовете и да се сменят своевременно.

8. За записване на литургии, предлагайте на всеки човек отделна химикалка или молив, като периодично ги дезинфекцирате.

9. Информационните табла на енориите трябва да включват информация за правилата за превенция, които енориашите трябва да спазват, докато са в храма.

10. Когато общуват с енориаши, духовниците трябва да носят медицински маски, да се въздържат от благословение чрез целуване на ръка, както и от поднасяне на вярващите на Кръста за целуване. Вярващите, които се молят, да се осеняват с него в знак на благословение (или с кръста да се допира само главата).

11. Духовниците трябва да дезинфекцират ръцете си с антисептик непосредствено преди проскомедията и началото на Евхаристийния канон, а духовниците и всички служители на храма – при раздаване на просфора, хляб и антидор.

12. По време на Причастието можете да се ръководите от наложената енорийска практика, като се вземат предвид особеностите на живота на определената енория.

13. Тайнството на покаянието (изповедта), с оглед на непрекъснато нарастващия брой пациенти с коронавирусна инфекция, се препоръчва да се извършва под формата на обща изповед (на хората, които са дошли за изповед свещеникът да прочете обща разрешителна молитва).

14. В случай на духовна нужда от частна изповед или ако каещият се има тежки смъртни грехове на съвестта си, може да се извърши такава при предварителна уговорка с изповедника или енорийския свещеник и, ако е възможно, в извънлитургично време, при спазване на следните предпазни мерки:

– изповядващият свещеник и каещият се трябва да носят маски, осигуряващи нивото на защита, препоръчано от лекарите;

– най-подходящата форма на изповед в случая е тази, при която каещият се излага писмено греховете си и, идвайки на изповед, поставя тази бележка върху аналоя, след което се отдалечава от него на безопасно разстояние от 1,5-2 метра, препоръчано от медицински специалисти. След като прочете бележката, изповядващият свещеник чете разрешителната молитва и благославя каещия се, без да подава ръцете си за целуване. В същото време покаялият се заминава, въздържайки се да целува Евангелието и Кръста.

15. Относно възможността за за извършването на тайнствата и посещението по искане на болните, които са на стационарно лечение в лечебни заведения и у дома, се разрешава това да става индивидуално, при задължително спазване на препоръките на Министерството на здравеопазването на Република Беларус и Синодалния отдел за църковна благотворителност и социално служение на Беларуската православна църква, а при сложни случаи да се направи консултация със Синодалния отдел.

16. При извършване на тайнствата Кръщение, Миропомазване и Венчание трябва да се следват инструкциите за предстоятелите на енории и подвория, игумените и игумениите на манастирите на Руската православна църква във връзка със заплахата от разпространение на коронавирусна инфекция от 17 март 2020 г.

17. Да бъдат отменени дежурствата на духовниците в енориите с много духовници, докато епидемиологичната ситуация не се подобри. Ако енориашите имат спешни неотложни въпроси, свързани с църковния живот, да се свържат с духовенството за разрешаването им по служебния телефон или писмено на пангарите за свещи.

18. Свещениците, духовниците и служителите на енории, подвория и манастири трябва незабавно да съобщят на предстоятеля (игумена, игуменката), ако се почувстват зле и имат признаци на остри респираторни вирусни инфекции и, оставайки вкъщи, да потърсят медицинска помощ. Настоятелите, игумените и игумениите трябва да се погрижат да организират редовни измервания през деня на температурата на духовниците, църковнослужителите и сътрудниците на храмовете и манастирите.

19. Предстоятелите редовно, поне веднъж седмично (в понеделник), да изпращат до епархийската канцелария информация за броя на заболелите клирици, като посочват техните имената и мястото на тяхното служение. Моля, да се споменават болните свещенослужители на братска молитва.

В случай на хоспитализация на духовници, влошаване на здравословното им състояние или необходимост от оказване на каквато и да е помощ на тях и техните близки, да се информира допълнително епархийската администрация за това.

Спазвайки гореспоменатите мерки за предотвратяване на разпространението на инфекцията и показвайки загриженост за здравето на хората около нас, православният християнин показва как трябва да се изпълняна Христовата заповед за любов към ближния и внимателно отношение към здравето като дар от Бога. Да се ​​надяваме на Божията помощ и Неговата милост, без да губим своята предпазливост и трезвост в разсъжденията.

С благословение

+ Вениамин,

Митрополит Мински и Заславски,

Патриаршески екзарх на цяла Беларус

14 ноември 2020 г.

Източник: Сайт на Белоруската ПЦ

Posted in Новини, Новини от света

Вижте още: