Меню Затваряне

Излезе от печат нова книга на доц. иконом Теодор Стойчев

На книжния пазар излезе монографията на доц. иконом Теодор Стойчев „Бог, Който се яви в плът. Актуални проблеми на новозаветната христология“.

Отец Теодор е библеист, преподавател по Свещ. Писание на Новия Завет в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Настоящото му изследване е плод на дългогодишни проучвания върху важни текстове от Новия Завет, които тълкува задълбочено и умело, за да стигне до заключения, потвърждаващи двехилядолетната вероизповед на Църквата за божественото достойнство на Господ Иисус Христос.

Рецензенти на книгата са проф. дтн Емил Трайчев и доц. прот. Павел Събев, които са единствените други щатни хабилитирани специалисти в тази област.

Според самия автор основното намерение на представенaта монография е да хвърли светлина върху изключително важен проблем от сферата на новозаветното богословие – за божествеността на Спасителя. Във връзка с това фокусът на анализа е върху ключови христологични новозаветни текстове, които доказват божественото достойнство на Господ Иисус Христос.

В изложението си авторът се спира най-напред на двата основни корпуса новозаветни текстове – книгите на св. Йоан и посланията на св. Павел. Задълбочено и подборно как у тях въплътеният Син Божи, Господ Иисус Христос, е изобразен чрез божествени характеристики. Обозначението Син на Бога, разгледан в светлината на логосната христология, е напуснал обичайните хоризонтални смислови конотации и е мислен в единство с Бога като Отец. Той съучаства в сътворението на света, защото „всичко чрез Него стана“ – видимото и невидимото (Йоан 1:3; Кол. 1:16).

След това разглежда ценните свидетелства по темата на едни от най-ранните християнски автори: св. Климент Римски, автора на Пастира на Ерм и св. Игнатий Атиохийски. И от цялото това богатство на християнската книжнина от 1 и 2 век доц. ик. Теодор Стойчев прави обоснованите си богословски изводи в областта на христологията спокойно и убедено, но без самоувереност, като оставя и на читателя да направи заключенията си и да избере своите предпочитания.

Научен редактор на книгата е проф. д-р Иван Ж. Димитров, а издател е Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен. Обемът ѝ е 222 страници.

Източник: Двери бг

Posted in Епархийски новини, Култура, Нови книги, Новини

Вижте още: