Меню Затваряне

В християнството няма духовен елит

“Има много хора, които напълно съзнателно отхвърлят Христос и Неговата Църква или които никога не са чували за Него. И все пак, без самите те да го знаят, тези хора са истински служители на единия Господ в дълбочината на сърцето си и в невидимата насоченост на целия си живот. Бог може да спаси онези, които в този живот никога не са принадлежали на Църквата Му. Но ако погледнем на нещата от нашата страна, това не дава право на никого от нас да каже: “Църквата не ми е необходима”. В християнството няма такова нещо като духовен елит, освободен от нормалните задължения на църковното членство. Отшелникът в пустинята е толкова църковник, колкото и занаятчията в града. Макар пътят на подвижника и мистѝка, от една гледна точка, да е “бягство на самия към Самия”, в същото време той в основата си е обществен и общностен. Християнинът е онзи, които има братя и сестри. Той е част от семейството – семейството на Църквата”.

Митрополит Калистос Уеър

Из “Православният път”

Posted in Шарени мисли

Вижте още: